Hoạt động dạy nhóm

21/ 05/ 2017 22:50:00 1 Bình luận

Xúm xít xúm xít nào!

Đã chơi là phải như thế này chứ. Chơi là phải thật từng bừng. Bởi vì chúng mình chơi là để học đấy các bạn ạ. Chúng mình luyện giao tiếp xã hội thông qua các trò chơi tương tác nhóm. Thông qua các hoạt động chúng mình học được các kỹ năng như: kỹ năng tự tin độc lập, kỹ năng luân phiên lần lượt, kỹ năng nhận thức về người khác, kỹ năng chia sẻ đồ chơi, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng lắng nghe và chú ý, kỹ năng tự phục vụ... Thật nhiều kỹ năng phải không nào?

 

Bình luận:

buimigree

04/09/2022 16:40:40

J Clin Psychiatry. Rtaeng https://bestadalafil.com/ - Cialis Kamagra Problems cialis online purchase Nntbhp Ebgtrm https://bestadalafil.com/ - Cialis Wfnrdg

Viết bình luận