Giáo viên trung tâm Thiên Thần Nhỏ thi năng lực chuyên môn định kỳ

17/ 09/ 2020 15:40:22 0 Bình luận

Trung tâm Thiên Thần Nhỏ luôn luôn chú trọng lấy việc can thiệp có chất lượng, hiệu quả đặt lên hàng đầu. Với tinh thần đó, toàn thể đội ngũ không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn để có thể hỗ trợ cho trẻ được tốt nhất.
Chúc các cô có bài thi đạt kết quả tốt!

Viết bình luận