Dạy trẻ tự kỷ, chậm nói tại trung tâm Thiên Thần Nhỏ

04/ 01/ 2017 13:38:52 0 Bình luận

Học tại trung tâm Thiên Thần Nhỏ, các  con sẽ được can thiệp 1 cô 1 trò trong 1 phòng riêng biệt để tạo sự tập trung. Tất cả các giáo cụ đầy đủ đảm bảo để can thiệp cho con tốt nhất. 

Một số hình ảnh buổi học tại trung tâm Thiên Thần Nhỏ :

can thiệp cá nhân tại trung tâm thiên thần nhỏ

can thiệp cá nhân tại trung tâm thiên thần nhỏ

can thiệp cá nhân tại trung tâm thiên thần nhỏ

can thiệp cá nhân tại trung tâm thiên thần nhỏ

 

Viết bình luận