Bài học kỹ năng sống với chủ đề ''đưa và để đồ vật đúng quy tắc "

04/ 01/ 2017 13:38:37 0 Bình luận

Bài học kỹ năng sống này dạy trẻ cách :

+ Cách đưa đồ vật đúng quy tắc: tư thế, cách cầm vật cần đưa, lời nói lịch sự khi đưa đồ vật cho người khác...

+ Cách để đồ vật: Biết phân loại đồ vật và để vào đúng vị trí: dép để vào giá dép; balô để vào ngăn tủ cá nhân, cốc uống nước để vào giá đựng cốc...

Dựa theo giáo án đã soạn phụ huynh về nhà cùng thực hành với con với các đồ vật khác nhau.

Một số hình ảnh buổi học với chủ đề "đưa và để đồ vật đúng quy tắc " tại trung tâm Thiên Thần Nhỏ:

 

kỹ-năng-sống-cho-trẻ

Cô giáo đang hướng dẫn từng bạn cách đưa đồ vật

kỹ-năng-đưa-và-để-đồ-vật-đúng-quy-tắc

kỹ-năng-đưa-và-để-đồ-vật-đúng-quy-tắc

Kỹ năng để đồ vật đúng nơi quy định

kỹ-năng-đưa-và-để-đồ-vật-đúng-quy-tắc

Để giày dép đúng nơi quy định

kỹ-năng-đưa-và-để-đồ-vật-đúng-quy-tắc

Các cô nhiệt tình hướng dẫn các bé

kỹ-năng-đưa-và-để-đồ-vật-đúng-quy-tắc

Các bạn cùng nhau sắp xếp đồ vật vào đúng vị trí trên giá 

kỹ-năng-đưa-và-để-đồ-vật-đúng-quy-tắc

 

 

Viết bình luận